PerfectVet w Grupie LuxVet

17.08.2022

Lubelskie Weterynaryjne Centrum Szkoleniowe PerfectVet  – znana w całym kraju firma oferująca specjalistyczne szkolenia dla lekarzy i techników weterynarii – dołączyło do Grupy LuxVet. Współpraca zaowocuje dalszym rozwojem PerfectVet oraz jeszcze lepszym dostępem do wiedzy dla personelu placówek należących do Grupy.

Lubelskie Weterynaryjne Centrum Szkoleniowe PerfectVet oferuje szkolenia specjalistyczne z zakresu medycyny weterynaryjnej, nakierowane na praktyczne aspekty zawodu lekarza weterynarii, a także warsztaty dla lekarzy weterynarii i techników weterynaryjnych. Dzięki współpracy z krajowymi i międzynarodowymi autorytetami, szkolenia charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i cieszą dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Grupa LuxVet będzie ściśle współpracować z założycielami PerfectVet. Nadzór nad programem merytorycznym szkoleń oraz bieżącą działalnością firmy będzie nadal pełnił prof. dr hab. Łukasz Adaszek we współpracy z dr n. wet. Marcinem Garbalem. LuxVet wesprze rozwój oferty programowej szkoleń oraz pozyskiwanie do współpracy nowych ekspertów. Dodatkowo oferta PerfectVet zostanie rozbudowana o kameralne, wysokospecjalistyczne warsztaty, w ramach których uczestnicy będą mogli brać udział w zabiegach operacyjnych. W planach jest także wdrożenie rozwiązań automatyzujących proces zapisów na szkolenia i posprzedażową obsługę klientów, a także stworzenie modułu do prowadzenia warsztatów online.

- Połączenie sił z Grupą LuxVet pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nami rynek. Polscy lekarze weterynarii są bardzo ambitni, chcą stale poszerzać swoją wiedzę na dobrych szkoleniach, ale również chcą pracować w miejscach, w których - dzięki m.in. dostępowi do nowoczesnego sprzętu - będą mogli tę wiedzę wykorzystywać. W tym kontekście PerfectVet i Grupa LuxVet idealnie się uzupełniają. - mówi prof. dr hab. Łukasz Adaszek, jeden z założycieli PerfectVet.

Grupa LuxVet finansuje rozwój wszystkich dołączających do niej przychodni – każdorazowo konsultując zakres tych inwestycji z pracującym na miejscu zespołem. W przypadku VetHouse nacisk położony zostanie na dalsze rozwijanie neurologii, nefrologii, okulistyki oraz dermatologii. Grupa zainwestuje w dodatkowy sprzęt oraz personel – zarówno poprzez szkolenia dla dotychczasowego zespołu, jak i dodatkowe rekrutacje.

Grupa LuxVet to polska platforma integrująca przychodnie i kliniki weterynaryjne. Grupa wspiera ich dalszy rozwój i pomaga rozbudowywać oferty o nowe specjalizacje – finansując zakup sprzętu czy adaptację lokali pod nowe gabinety. Działaniom tym towarzyszą inwestycje w szkolenia zawodowe dla personelu przyłączanych placówek. Zespoły zyskują dodatkowe kompetencje i mogą rozwijać się w nowych obszarach weterynarii – w ramach swojego dotychczasowego miejsca pracy.

- Inwestycja w ludzi, ich rozwój zawodowy oraz poprawę komfortu pracy, jest jednym z fundamentalnych założeń naszej działalności. Bez zaangażowanych zespołów nie będziemy w stanie wprowadzać innowacji czy podnosić standardów w pojedynczej placówce, a co dopiero w całej branży. Mając w Grupie najlepszą weterynaryjną firmę szkoleniową jestem spokojny, że nasza oferta pod tym względem będzie bezkonkurencyjna. Mamy wiele pomysłów jak ją udoskonalać i rozszerzać, ale dzięki pracy profesora Łukasza Adaszka i doktora Marcina Garbala już dziś mamy do zaoferowania naprawdę dużo. Nie tylko naszym pracownikom, ale również wszystkim lekarzom weterynarii, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę. - mówi Piotr Zajączkowski, Prezes Grupy LuxVet.

***

Działalność Grupy LuxVet obejmuje tworzenie własnych szpitali i przychodni oraz integrację podmiotów weterynaryjnych już istniejących na rynku – z szacunkiem dla ich dotychczasowych dokonań. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, Grupa tworzy nową jakość usług weterynaryjnych oraz podnosi standardy pracy w branży.

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management.

www.grupaluxvet.pl