Veterio – nowość na polskim rynku usług weterynaryjnych

26.06.2024

Veterio, pierwsza w Polsce referalna placówka weterynaryjna, którą Grupa LuxVet buduje w Warszawie, wchodzi w finalny etap realizacji. Już jesienią pacjenci będą mogli korzystać z całodobowego ostrego dyżuru oraz oddziałów specjalistycznych. Do Veterio będą ich kierować placówki macierzyste.

Veterio znajduje się w kompleksie biurowym Diuna przy ulicy Taśmowej 7 na warszawskim Mokotowie. Na ponad 2200 m kw. powierzchni powstają gabinety przyjęć, sale operacyjne i zabiegowe, gabinety diagnostyczne, komfortowe przestrzenie dla klientów i pracowników, a także sale szkoleniowe i konferencyjne.

Przestrzeń medyczna Veterio podzielona została na dwa główne oddziały. Pierwszy to czynny non-stop ostry dyżur z oddziałem intensywnej terapii, który będzie zajmował się przypadkami nagłymi i krytycznymi. Drugi to oddział referalny, na który składać się będą poddziały specjalistyczne: chirurgia, ortopedia, kardiologia, neurologia, okulistyka, dermatologia, endoskopia, obrazowanie, choroby wewnętrzne i anestezjologia. W przyszłości pojawi się również onkologia i stomatologia. Placówka wyposażana jest w wysokiej klasy sprzęt (w tym: rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy i RTG), umożliwiający realizację pod jednym dachem wielu zaawansowanych procedur zabiegowych i diagnostycznych. Nie będą tam jednak wykonywane podstawowe zabiegi weterynaryjne.

Międzynarodowe wzorce referalności

Koncept działania Veterio oparty jest o dobre wzorce referalnych szpitali weterynaryjnych na świecie. W Polsce nie ma takiej kategorii podmiotu, natomiast w Europie Zachodniej, USA, Kanadzie czy Australii są one stałym elementem systemu opieki weterynaryjnej. Placówki te nie świadczą usług podstawowej opieki nad zwierzętami. Obsługują z jednej strony stany nagłe i zagrażające życiu, z drugiej – przypadki zaawansowane, wymagające specjalistycznego leczenia i diagnostyki. Systemowo stanowią wsparcie dla istniejących gabinetów, przychodni i lecznic weterynaryjnych, które mogą kierować do nich pacjentów, którym same nie są w stanie pomóc. Czyli na przykład w sytuacji, gdy nie mają odpowiedniego sprzętu, dostępnego specjalisty lub w nocy czy święta, gdy są zwyczajnie zamknięte. Veterio będzie działać na podobnych zasadach. - mówi Rafał Boroń, dyrektor kliniczny Veterio.

Klinika Veterio będzie obsługiwała pacjentów kierowanych ze wszystkich lecznic, zarówno zrzeszonych w Grupie LuxVet, jak i spoza niej. W miarę możliwości współpraca odbywać się będzie w oparciu o umowy z tymi placówkami, które ułatwią przekazywanie pacjenta oraz kontakt między placówką kierującą a zespołem Veterio – zarówno przed przyjęciem pacjenta, jak i po wypisie.

Jako Grupa LuxVet jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku weterynaryjnego i wiemy, że ograniczenia w dostępie do wysokospecjalistycznej diagnostyki i zabiegów są problemem nie tylko dla opiekunów zwierząt, ale i dla samych lekarzy. Nie każda klinika ma tomograf, nie każda przychodnia wykonuje zaawansowane operacje okulistyczne, nie każdy lekarz chce i może pracować w nocy. Chcemy wypełnić tę lukę. Veterio będzie partnerem dla wszystkich chętnych placówek weterynaryjnych. Będzie partnerem właśnie dla lekarzy – i gwarantem spokoju, że jest miejsce, w którym ich pacjent o każdej porze otrzyma specjalistyczną pomoc, po czym będzie mógł wrócić z powrotem pod opiekę kierującej go tam placówki - mówi Piotr Zajączkowski, Prezes Grupy LuxVet.

Do pracy przy tworzeniu Veterio Grupa LuxVet zaprosiła polski zespół doświadczonych lekarzy weterynarii. Każdy pododdział specjalistyczny będzie miał swojego lidera, którego wspierać będą inni lekarze i technicy oraz personel pomocniczy. Rekrutacja trwa, a więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.veterio.pl.

Placówka będzie aktywna również w obszarze szkoleń i edukacji personelu.

Wśród lekarzy i techników Veterio będą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i wiedzą ekspercką w ramach swoich specjalizacji, niejednokrotnie zdobywaną nie tylko w Polsce. Chcemy, aby dzielili się nią zarówno z innymi członkami zespołu, jak i z naszymi placówkami partnerskimi z sieci referalnej – co będzie kolejnym benefitem wynikającym ze współpracy z nami. Veterio posiada własną przestrzeń szkoleniową i będziemy z niej aktywnie korzystać. - dodaje Rafał Boroń.

Otwarcie Veterio zaplanowane jest we wrześniu.

Szczegółowe informacje dla placówek zainteresowanych współpracą referalną można uzyskać pisząc na adres partnerzy@veterio.pl.

***

O Veterio

Veterio to całodobowy zakład leczniczy dla zwierząt, z oddziałem ratunkowym i intensywnej terapii czynnym 24/7 przez 365 dni w roku oraz oddziałami specjalistycznymi. Zlokalizowany jest na warszawskim Mokotowie. Tworzy go polski zespół doświadczonych lekarzy i techników weterynarii, w oparciu o wzorce wielospecjalistycznych referalnych szpitali weterynaryjnych na świecie. Veterio jest częścią Grupy LuxVet, która integruje i rozwija branżę weterynaryjną w Europie Środkowo-Wschodniej. www.veterio.pl

O Grupie LuxVet

Grupa integruje i rozwija branżę weterynaryjną w Europie Środkowo-Wschodniej w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym, z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań integrowanych podmiotów. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczenia zwierząt oraz budując swój pierwszy w Polsce szpital dla małych zwierząt, Grupa LuxVet dąży do rozwoju najwyższej jakości usług weterynaryjnych i podnoszenia standardów pracy w branży. Grupę wspierają kapitałowo trzy fundusze inwestycyjne: fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management, L.P. (akcjonariusz większościowy, będący również udziałowcem większościowym UNAVETS Group, siostrzanej dla LuxVet, wiodącej platformy weterynaryjnej na Półwyspie Iberyjskim), Cornerstone Investment Management oraz INVL Baltic Sea Growth Fund. www.grupaluxvet.pl