O nas

Grupa LuxVet rozwija i integruje polską branżę weterynaryjną w partnerskim, elastycznym modelu biznesowym. We współpracy z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, tworzymy nową jakość usług oraz podnosimy standardy pracy w sektorze weterynaryjnym.

Otwieramy własne placówki weterynaryjne

w tym największe w Polsce szpitale dla zwierząt. Tworzymy je w oparciu o wiedzę polskich autorytetów medycznych oraz najlepsze wzorce zachodnioeuropejskie. W najbliższych latach zbudujemy 5 nowoczesnych szpitali, które będą współpracować z pozostałymi placówkami Grupy na terenie całego kraju.

Integrujemy istniejące podmioty weterynaryjne

od jednoosobowych gabinetów po wyspecjalizowane kliniki. Włączamy je do naszej platformy, oferując ich właścicielom wsparcie kapitałowe oraz nowoczesne rozwiązania: organizacyjne, technologiczne, sprzętowe i szkoleniowe.

Wspieramy ich
dalszy rozwój

z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań. Dołączające do nas placówki zachowują własną markę i lokalną tożsamość. Nie zmieniamy nazw, nie ingerujemy w decyzje medyczne, nie narzucamy procedur. Słuchamy i wymieniamy się wiedzą, odciążając właścicieli z działań zarządczo-administracyjnych w zakresie, który im odpowiada.

Podnosimy
standardy pracy

w branży weterynaryjnej

zwiększając satysfakcję pracowników. Proponujemy rozwiązania dla lepszej organizacji pracy oraz zapewniamy dostęp do specjalistycznych szkoleń i narzędzi umożliwiających rozwój zawodowy personelu naszych placówek.

Jesteśmy polską firmą z silnym wsparciem kapitałowym, zapewnianym przez trzy fundusze inwestycyjne

Oaktree Capital Management

akcjonariusz większościowy Grupy LuxVet i jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, zarządzający aktywami o wartości 192 mld USD (na dzień 31 marca 2024 r.). Fundusz jest m.in. współwłaścicielem siostrzanej platformy UnaVets, która z sukcesem integruje rynek weterynaryjny w Hiszpanii i Portugalii. Tworząc nasze rozwiązania czerpiemy z ich najlepszych doświadczeń.

Cornerstone Investment Management

wiodąca w Europie Środkowo-Wschodniej firma zarządzająca inwestycjami typu private equity o wartości 10 mld euro. W branżę medyczną pierwszy raz zainwestowała w 2002 roku, angażując się w rozwój grupy Lux Med.

INVL Baltic Sea Growth Fund

z aktywami na poziomie 165 milionów euro, jest jednym z największych funduszy private equity w krajach bałtyckich. Fundusz inwestuje w spółki o wysokim potencjale wzrostu i zdolności do odniesienia sukcesu w warunkach rosnącej globalnej konkurencji.

O UNAVETS

Korzystamy z doświadczenia i najlepszych praktyk naszej siostrzanej platformy – UNAVETS Group, która w ciągu 2,5 roku z powodzeniem zintegrowała ponad 80 placówek weterynaryjnych w Hiszpanii i Portugalii. Obecnie zespół Grupy liczy ponad 850 osób, w tym blisko 50 specjalistów z centrum usług wspólnych, którzy wspierają zespoły medyczne i rozwój operacyjny grupy.

UNAVETS wierzy, że zespół jest i zawsze będzie największym kapitałem firmy. Dlatego zapewnia nie tylko atrakcyjne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie, świadczenia pracownicze, ubezpieczenia medyczne, wyjazdy integracyjne), ale również ścieżki rozwoju zawodowego, w tym regularne szkolenia i mentoring, organizując w minionym roku ponad 50 specjalistycznych szkoleń wewnętrznych oraz wspierając szkolenia zewnętrzne i uzyskiwanie stopni naukowych/specjalizacji.

Struktura

Piotr Zajączkowski

Piotr Zajączkowski

Prezes Zarządu

Piotr Zajączkowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu w firmy prywatne i publiczne. Inwestycje przeprowadzane przez Piotra miały na celu umożliwienie przedsiębiorstwom dalszego dynamicznego rozwoju. Piotr wielokrotnie nadzorował procesy organizacji finansowania skomplikowanych projektów, a także przeprowadzał fuzje i przejęcia. Zasiadał w składach wielu zarządów i rad nadzorczych, w tym InterCars, Multimedia Polska i Etoto.

Od początku zaangażowany w rozwój Grupy LuxVet. We współpracy z partnerami z placówek weterynaryjnych stawia z jednej strony na pielęgnowanie w nich ducha przedsiębiorczości, z drugiej – na stwarzanie lekarzom weterynarii warunków pracy, w których wiodącym zajęciem jest opieka nad zwierzętami.

Dział Rozwoju Biznesu

Zajmuje się rozwojem naszej Grupy. Aktywnie pozyskuje potencjalnych partnerów oraz jest pierwszym kontaktem dla placówek weterynaryjnych, które są zainteresowane dołączeniem do nas. Analizuje ich potencjał, bada potrzeby, ocenia możliwości dalszego rozwoju w ramach Grupy i na tej podstawie tworzy szytą na miarę ofertę współpracy, a następnie realizuje proces transakcyjny.

Dział Integracji

Opiekuje się placówkami, które do nas dołączyły i wspiera je we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. Blisko współpracuje z zespołem przychodni, identyfikuje jej potrzeby, ustala priorytety, tłumaczy procesy, a przede wszystkim tworzy plan rozwoju placówki na kolejne lata współpracy. Dzięki temu integracja placówki wewnątrz Grupy przebiega bezstresowo i elastycznie – w tempie dostosowanym do jej dynamiki.

Departament Inwestycji

Dba o jakość infrastruktury placówek i wprowadzanie standardów wizerunkowych. Zajmuje się pozyskiwaniem nieruchomości oraz zarządza całością prac projektowych i robót budowlanych. W obszarze ich działań znajdują się zarówno nowe inwestycje – tzw. green-fields (z włączeniem szpitali weterynaryjnych LuxVet), jak i prace związane z utrzymaniem, liftingiem, remontami i rozbudową placówek weterynaryjnych, które do nas dołączają.

Dział Medyczny

Czuwa nad ofertą medyczną placówek własnych LuxVet oraz wspiera w tym zakresie te, które do nas dołączają. Definiuje trendy rynkowe, w porozumieniu z managerami placówek rozwija ich ofertę medyczną, rekomenduje inwestycje w sprzęt medyczny, wyznacza kierunki szkoleń personelu.

Dział HR

Dba o naszych ludzi. Zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z naszymi pracownikami i wspiera firmę zapewniając integrację systemów wspierających komunikację, motywację i rozwój ze szczególnym uwzględnieniem personelu placówek weterynaryjnych, które do nas dołączają.

Dział Marketingu

Pilnuje, aby było nas widać i słychać – online i offline. Dba o identyfikację wizualną Grupy oraz wszystkich naszych placówek, czuwa nad komunikacją w social mediach, współpracuje z mediami, organizuje naszą obecność na ważnych wydarzeniach branżowych, prowadzi kampanie edukacyjne i świadomościowe dla naszych przychodni i klinik.

Dział Finansów

Czuwa nad realizacją budżetów oraz prawidłowym rozliczeniem transakcji realizowanych w Grupie i należących do niej placówkach. Prognozuje, klasyfikuje i rozlicza przychody i koszty, księguje dokumenty, dba o sprawne i terminowe przepływy finansowe. W momencie dołączania do Grupy, placówka weterynaryjna otrzymuje pełne wsparcie w tym zakresie.

Dział Zakupów

Dba o korzystne warunki współpracy z dostawcami. Wyszukuje najlepszych partnerów, koordynuje procesy przetargowe, negocjuje najlepsze ceny, sprawdza jakość i terminowość dostaw. Odpowiada za procesy realizowane w centrali, jak również wspiera w korzystnych zakupach nasze placówki.

Departament IT

Czuwa nad bezpieczeństwem i efektywnością działania wszystkich systemów informatycznych. Otacza nasze placówki pełną opieką w tym zakresie. Analizuje potrzeby, proponuje, wdraża i zarządza rozwiązaniami IT, które usprawniają obieg informacji, umożliwiają bezpieczne przechowywanie danych oraz podnoszą efektywność procesów biznesowych.

Dział Prawny

Dba, aby wszystkie nasze działania były zgodne z obowiązującymi przepisami. Tworzy i opiniuje umowy, konsultuje działania, doradza najlepsze rozwiązania prawne, reprezentuje nas w kontaktach z partnerami biznesowymi oraz organami administracji państwowej.