Warsztaty dla techników weterynarii i lekarzy szpitalnych

Lublin
24-25.06.2023
Prowadzący

Dr n. wet. Rafał Boroń
Lek. wet. spec. Przemysław Adach

Program

24.06.2023 r. dr n. wet. Rafał Boroń

 • tlenoterapia,
 • wstrząs (rodzaje, rozpoznawanie, ocena, leczenie),
 • płynoterapia,
 • pocus (aFAST/tFAST),
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • zagrożenia środowiskowe (udar cieplny, hipotermia,
 • utonięcie/podtopienie, porażenie prądem/piorunem, oparzenia),
 • układ oddechowy (duszność, badanie i prowadzenie pacjenta z dusznością, ocena i stabilizacja).

25.06.2023r. lek. wet. spec. Przemysław Adach

 • Czy i kiedy wykonywać zdjęcie RTG pacjenta w stanie nagłym, kiedy odstąpić od diagnostyki,
 • Sedacja do badań radiologicznych w stanach nagłych – czy powinienem/muszę znieczulać do wykonania kilku zdjęć?
 • Bezpieczeństwo w pracowni radiologicznej,
 • Parametry ekspozycji (istotny choć nudny temat) – na co zwrócić uwagę?
 • Podstawowe pozycjonowanie do diagnostyki poszczególnych okolic – klatka piersiowa, jama brzuszna, pacjenci w stanach nagłych,
 • Podstawy anatomii radiologicznej (topografia radiologiczna jamy brzusznej/klatki piersiowej w zakresie niezbędnym do oceny stanów nagłych
 • Ocena radiogramów pacjentów w stanach nagłych (pacjenci z objawami duszności, odmy, hydrothorax, rozedmy, niedodmy, różnicowanie obrzęków płuc, urazy układu kostnego klatki piersiowej, przepukliny przeponowe, skręt żołądka, wodobrzusze, cechy niedrożności).