Zarząd

Piotr Zajączkowski

Piotr Zajączkowski

Prezes Zarządu

Piotr Zajączkowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu w firmy prywatne i publiczne. Inwestycje przeprowadzane przez Piotra miały na celu umożliwienie przedsiębiorstwom dalszego dynamicznego rozwoju. Piotr wielokrotnie nadzorował procesy organizacji finansowania skomplikowanych projektów, a także przeprowadzał fuzje i przejęcia. Zasiadał w składach wielu zarządów i rad nadzorczych, w tym InterCars, Multimedia Polska i Etoto.

Od początku zaangażowany w rozwój Grupy LuxVet. We współpracy z partnerami z placówek weterynaryjnych stawia z jednej strony na pielęgnowanie w nich ducha przedsiębiorczości, z drugiej – na stwarzanie lekarzom weterynarii warunków pracy, w których wiodącym zajęciem jest opieka nad zwierzętami.

Rada nadzorcza

Karim Khairallah

Junko Sheehan

Martin Graham

Przemysław Krych

Paweł Dębowski

Struktura

Dział Rozwoju Biznesu

Zajmuje się rozwojem naszej Grupy. Aktywnie pozyskuje potencjalnych partnerów oraz jest pierwszym kontaktem dla placówek weterynaryjnych, które są zainteresowane dołączeniem do nas. Analizuje ich potencjał, bada potrzeby, ocenia możliwości dalszego rozwoju w ramach Grupy i na tej podstawie tworzy szytą na miarę ofertę współpracy, a następnie realizuje proces transakcyjny.

Dział Integracji

Opiekuje się placówkami, które do nas dołączyły i wspiera je we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. Blisko współpracuje z zespołem przychodni, identyfikuje jej potrzeby, ustala priorytety, tłumaczy procesy, a przede wszystkim tworzy plan rozwoju placówki na kolejne lata współpracy. Dzięki temu integracja placówki wewnątrz Grupy przebiega bezstresowo i elastycznie – w tempie dostosowanym do jej dynamiki.

Departament Inwestycji

Dba o jakość infrastruktury placówek i wprowadzanie standardów wizerunkowych. Zajmuje się pozyskiwaniem nieruchomości oraz zarządza całością prac projektowych i robót budowlanych. W obszarze ich działań znajdują się zarówno nowe inwestycje – tzw. green-fields (z włączeniem szpitali weterynaryjnych LuxVet), jak i prace związane z utrzymaniem, liftingiem, remontami i rozbudową placówek weterynaryjnych, które do nas dołączają.

Dział Medyczny

Czuwa nad ofertą medyczną placówek własnych LuxVet oraz wspiera w tym zakresie te, które do nas dołączają. Definiuje trendy rynkowe, w porozumieniu z managerami placówek rozwija ich ofertę medyczną, rekomenduje inwestycje w sprzęt medyczny, wyznacza kierunki szkoleń personelu.

Dział HR

Dba o naszych ludzi. Zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z naszymi pracownikami i wspiera firmę zapewniając integrację systemów wspierających komunikację, motywację i rozwój ze szczególnym uwzględnieniem personelu placówek weterynaryjnych, które do nas dołączają.

Dział Marketingu

Pilnuje, aby było nas widać i słychać – online i offline. Dba o identyfikację wizualną Grupy oraz wszystkich naszych placówek, czuwa nad komunikacją w social mediach, współpracuje z mediami, organizuje naszą obecność na ważnych wydarzeniach branżowych, prowadzi kampanie edukacyjne i świadomościowe dla naszych przychodni i klinik.

Dział Finansów

Czuwa nad realizacją budżetów oraz prawidłowym rozliczeniem transakcji realizowanych w Grupie i należących do niej placówkach. Prognozuje, klasyfikuje i rozlicza przychody i koszty, księguje dokumenty, dba o sprawne i terminowe przepływy finansowe. W momencie dołączania do Grupy, placówka weterynaryjna otrzymuje pełne wsparcie w tym zakresie.

Dział Zakupów

Dba o korzystne warunki współpracy z dostawcami. Wyszukuje najlepszych partnerów, koordynuje procesy przetargowe, negocjuje najlepsze ceny, sprawdza jakość i terminowość dostaw. Odpowiada za procesy realizowane w centrali, jak również wspiera w korzystnych zakupach nasze placówki.

Departament IT

Czuwa nad bezpieczeństwem i efektywnością działania wszystkich systemów informatycznych. Otacza nasze placówki pełną opieką w tym zakresie. Analizuje potrzeby, proponuje, wdraża i zarządza rozwiązaniami IT, które usprawniają obieg informacji, umożliwiają bezpieczne przechowywanie danych oraz podnoszą efektywność procesów biznesowych.

Dział Prawny

Dba, aby wszystkie nasze działania były zgodne z obowiązującymi przepisami. Tworzy i opiniuje umowy, konsultuje działania, doradza najlepsze rozwiązania prawne, reprezentuje nas w kontaktach z partnerami biznesowymi oraz organami administracji państwowej.