Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Mateusz Gola w Grupie LuxVet

16.01.2024

Grupa LuxVet umacnia swoją pozycję na Dolnym Śląsku. Na mocy podpisanej umowy w szeregi Grupy wstąpiła wrocławska Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Mateusz Gola.

Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Mateusz Gola znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Żernickiej 215. Placówka zatrudnia 4 lekarzy weterynarii, którzy oferują swoim pacjentom usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (w tym badania krwi, RTG i USG) oraz leczenia – z uwzględnieniem zabiegów chirurgicznych.

- Dołączenie do Grupy LuxVet umożliwi naszej przychodni rozwój – w tym rozszerzenie zakresu usług o nowe specjalizacje. Staniemy się również częścią społeczności LuxVet, która aktywnie wymienia się wiedzą, podnosi kwalifikacje na szkoleniach i wspólnie działa na rzecz tworzenia nowych standardów weterynarii w naszym kraju. - mówi lek. wet. Mateusz Gola, założyciel placówki.

Grupa LuxVet będzie również wspierać placówkę w zakresie księgowości, administracji, działalności operacyjnej, zakupów, obsługi IT oraz marketingu. Zespół uzyska dostęp do szkoleń oraz pakietu benefitów pracowniczych.

***

O Grupie LuxVet

Grupa integruje i rozwija branżę weterynaryjną w Europie Środkowo-Wschodniej w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym, z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań integrowanych podmiotów. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczenia zwierząt oraz budując swój pierwszy w Polsce szpital dla małych zwierząt, Grupa LuxVet dąży do rozwoju najwyższej jakości usług weterynaryjnych i podnoszenia standardów pracy w branży.

Grupę wspierają kapitałowo trzy fundusze inwestycyjne: fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management, L.P. (akcjonariusz większościowy, będący również udziałowcem większościowym UNAVETS Group, siostrzanej dla LuxVet, wiodącej platformy weterynaryjnej na Półwyspie Iberyjskim), Cornerstone Investment Management oraz INVL Baltic Sea Growth Fund.

www.grupaluxvet.pl