Piotr Zajączkowski Prezesem Grupy LuxVet

02.08.2022
Piotr Zajączkowski

Informujemy, że z dniem 28 lipca 2022 r. Prezesem Zarządu Luxvet24 Sp. z o. o. został Piotr Zajączkowski, który jako Partner w funduszu Cornerstone Investment Management, od początku zaangażowany jest w procesy tworzenia i rozwoju Grupy LuxVet.

Piotr Zajączkowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży private equity, zarządzaniu oraz przeprowadzaniu fuzji i przejęć. Kierował wieloma dużymi projektami finansowania strukturalnego, emisjami obligacji korporacyjnych oraz ofertami publicznymi akcji. Zasiadał w składach wielu zarządów i rad nadzorczych, w tym InterCars, Multimedia Polska i Etoto.

Prezes Marcin Halicki, przestaje pełnić dotychczasową rolę, ale będzie dalej wspierać rozwój Grupy LuxVet w Polsce i zagranicą.

- Wspólnie z Marcinem Halickim stworzyliśmy silne fundamenty – pora na kolejny etap rozbudowy firmy. Grupa LuxVet będzie kontynuować rozwój zgodnie z dotychczasową wizją oraz modelem biznesowym. Cieszę się na możliwość jeszcze bliższej współpracy zarówno z zespołem Grupy LuxVet, jak i naszymi obecnymi oraz przyszłymi partnerami w placówkach weterynaryjnych. - powiedział Prezes Piotr Zajączkowski.

***

Działalność Grupy LuxVet obejmuje tworzenie własnych szpitali i przychodni oraz integrację podmiotów weterynaryjnych już istniejących na rynku – z szacunkiem dla ich dotychczasowych dokonań. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, Grupa tworzy nową jakość usług weterynaryjnych oraz podnosi standardy pracy w branży.

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management.

www.grupaluxvet.pl