Krakowski Multivet w Grupie LuxVet

11.03.2024

Grupa LuxVet powitała w swoich szeregach kolejną placówkę z Krakowa. Na mocy podpisanej umowy do Grupy dołączyła lecznica dla zwierząt Multivet.

Multivet znajduje się przy ulicy Feliksa Konecznego 6/12u w Krakowie. Priorytetem założonej przez lekarzy weterynarii Wojciecha Tłustochowicza oraz Tomasza Szostoka placówki jest „bezpieczeństwo pacjenta oraz troskliwa opieka pooperacyjna”. Zespół, w którego skład wchodzi łącznie 6 lekarzy, 3 techników oraz 2 pracowników administracyjnych, świadczy szeroki wachlarz usług profilaktycznych, diagnostycznych oraz konsultacji i zabiegów w obszarze kardiologii, ortopedii, chirurgii miękkiej, dermatologii, stomatologii, neurologii, okulistyki oraz rozrodu.

Placówka dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym (tomograf komputerowy, EKG, echo serca, USG, RTG, RTG stomatologiczne, endoskop) oraz aparaturą do znieczulenia wziewnego.

Klienci mogą korzystać również z porad żywieniowych oraz zakupów dostępnej na miejscu karmy, suplementów i akcesoriów dla zwierząt.

Dążymy do zapewnienia naszym pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu – zarówno w trakcie prowadzonych zabiegów, jak i w ramach opieki pooperacyjnej. To dlatego równie ważna jak dostęp do nowoczesnego sprzętu, jest dla nas możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji naszego zespołu. - mówi doktor Wojciech Tłustochowicz.
Dołączenie do Grupy LuxVet zapewnia naszym pracownikom dostęp do szerokiej oferty bezpłatnych szkoleń oraz możliwość wymiany wiedzy z zespołami innych placówek zrzeszonych w Grupie. Dodatkowo wsparcie w obszarze administracji, które zapewni Grupa, pozwoli nam jeszcze mocniej skupić się na pacjentach. - dodaje doktor Tomasz Szostok.

Grupa LuxVet będzie wspierać placówkę w obszarze m.in. księgowości, zakupów, obsługi IT oraz marketingu. Zespół uzyska również dostęp do pakietu benefitów pracowniczych (opieka medyczna, karta sportowa).

***

O Grupie LuxVet

Grupa integruje i rozwija branżę weterynaryjną w Europie Środkowo-Wschodniej w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym, z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań integrowanych podmiotów. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczenia zwierząt oraz budując swój pierwszy w Polsce szpital dla małych zwierząt, Grupa LuxVet dąży do rozwoju najwyższej jakości usług weterynaryjnych i podnoszenia standardów pracy w branży.

Grupę wspierają kapitałowo trzy fundusze inwestycyjne: fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management, L.P. (akcjonariusz większościowy, będący również udziałowcem większościowym UNAVETS Group, siostrzanej dla LuxVet, wiodącej platformy weterynaryjnej na Półwyspie Iberyjskim), Cornerstone Investment Management oraz INVL Baltic Sea Growth Fund.

www.grupaluxvet.pl