Grupa LuxVet z drugą placówką w Gorzowie Wielkopolskim

17.01.2023

Grupa LuxVet powitała w swoich szeregach kolejną placówkę weterynaryjną ─ gorzowską Klinikę KUROSZ.

Klinika KUROSZ znajduje się przy ulicy Walczaka 54 w Gorzowie Wielkopolskim. Misja, którą zespół doktora Bartłomieja Kurosza kieruje się w swojej pracy to „Przywracanie zdrowia i zmniejszanie cierpienia zwierząt, oraz udzielanie wsparcia opiekunom w miłości do ich podopiecznych.” Zespół ten tworzy 8 lekarzy, 8 asystentów, rehabilitantka oraz 3 osoby odpowiedzialne za zarządzanie, administrację oraz utrzymanie placówki.

Klinika KUROSZ posiada 5 gabinetów konsultacyjnych oraz 2 sale operacyjne. Pacjentom świadczone są specjalistyczne usługi z zakresu m.in. chirurgii, neurologii, intensywnej terapii, interny, hematologii, onkologii, kardiologii, ortopedii, urologii, stomatologii, geriatrii oraz rehabilitacji. Placówka dysponuje własnym laboratorium oraz nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym m.in. rozbudowaną diagnostykę obrazową (tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny wysokopolowy, pełne badania USG z badaniami dopplerowskimi). Szczególnie rozwinięta jest również chirurgia, neurologia, neurochirurgia – z pełnym zakresem zabiegów na rdzeniu kręgowym/kręgosłupie, zabiegami głowy i mózgowia, leczeniem wodogłowia, nowotworów mózgu, chirurgią laserową, złożonymi zabiegami chirurgii onkologicznej czy operacjami ras brachycefalicznych. Dzięki temu Klinika KUROSZ pełni rolę placówki referencyjnej, do której trafiają pacjenci wymagający specjalistycznego leczenia czy diagnostyki.

- Wspólnie z zespołem stworzyliśmy w naszej placówce szeroki system specjalizacji, wzorowany na rozwiązaniach oferowanych w medycynie ludzkiej. Będziemy dalej go rozwijać – teraz w strukturach Grupy LuxVet. - mówi doktor Bartłomiej Kurosz, założyciel placówki.

Grupa LuxVet będzie wspierać dalszy rozwój placówki oraz odciąży ją w obszarze administracyjno-księgowym, operacyjnym, zakupów, HR i rekrutacji, obsługi IT oraz marketingu. Zespół objęty zostanie systemem szkoleń i wymiany wiedzy, a także benefitami, takimi jak prywatna opieka medyczna

***

O Grupie LuxVet

Grupa integruje i rozwija polską branżę weterynaryjną w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym, z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań integrowanych podmiotów. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczenia zwierząt oraz budując swój pierwszy w Polsce szpital dla małych zwierząt, Grupa LuxVet dąży do rozwoju najwyższej jakości usług weterynaryjnych i podnoszenia standardów pracy w branży w całym kraju.

Grupę wspierają kapitałowo trzy fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management – akcjonariusz większościowy (będący m.in. udziałowcem większościowym siostrzanej platformy weterynaryjnej na Półwyspie Iberyjskim: UNAVETS Group), Cornerstone Investment Management oraz INVL Baltic Sea Growth Fund.

www.grupaluxvet.pl