Fundusz z portfela INVL Baltic Sea Growth Fund inwestuje w Grupę LuxVet

11.10.2022

INVL Baltic Sea Growth Fund, wiodący fundusz private equity w rejonie państw bałtyckich, wkracza do sektora weterynaryjnego w Polsce. Jedna ze spółek portfelowych funduszu – litewski MiniVet – inwestuje w Grupę LuxVet, jedną z największych platform skupiających dostawców opieki weterynaryjnej w Polsce. Grupa LuxVet zamierza również powielać swój sukces w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Największymi akcjonariuszami Grupy LuxVet są fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree”), lidera wśród globalnych menedżerów inwestycyjnych specjalizujących się w inwestycjach alternatywnych, oraz Cornerstone Investment Management, jedną z wiodących firm zarządzających inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Bardzo się cieszę, że kolejny silny i doświadczony partner dostrzegł nasz potencjał. Cały czas poszukujemy możliwości rozwoju, by tworzyć innowacyjną i etyczną platformę weterynaryjną o zasięgu międzynarodowym. Uzyskanie wsparcia ze strony INVL Baltic Sea Growth Fund jest krokiem milowym w potencjalnej ekspansji Grupy LuxVet na kraje bałtyckie. W Polsce dynamicznie się rozwijamy i mamy przed sobą bardzo obiecującą przyszłość, zarówno lokalnie, jak i w skali ogólnoeuropejskiej. - mówi Piotr Zajączkowski, prezes Grupy LuxVet i partner w Cornerstone Investment Management.

Fundusz Oaktree przeprowadził już udany projekt konsolidacji rynku weterynarii w postaci UnaVets, obecnie wiodącej sieci klinik weterynaryjnych w Hiszpanii i Portugalii, podczas gdy Cornerstone Investment Management znacząco przyczynił się do konsolidacji polskiego rynku sieci medycznej LuxMed i odegrał kluczową rolę w tworzeniu Grupy LuxVet w Polsce.

Grupa LuxVet jest obecnie jedną z największych sieci weterynaryjnych w Polsce, a realizując tzw. strategię buy-and-build, tj. „kupuj i buduj” w celu konsolidacji sektora, spodziewa się zająć pozycję lidera w kraju i regionie do końca tego roku. Grupa zamierza również uruchomić szpital dla zwierząt, gdzie będą wykonywane bardziej skomplikowane zabiegi.

- Ponownie inwestujemy w sektor weterynaryjny, ponieważ widzimy tam ogromny potencjał wzrostu i ekspansji. Wraz z ewolucją stylu życia ludzie zwracają coraz większą uwagę na dobrobyt swoich zwierząt. Międzynarodowa sieć placówek weterynaryjnych umożliwi nam dzielenie się wiedzą, talentami, najnowszymi metodami leczenia i najbardziej zaawansowanym sprzętem w obrębie całej platformy, aby zapewnić naszym klientom i ich zwierzętom opiekę najwyższej jakości. - mówi partner INVL Baltic Sea Growth Fund Vidas Venckus.

Fundusz INVL Baltic Sea Growth Fund nabył sieć MiniVet w czerwcu 2022 r. MiniVet jest właścicielem dwóch klinik weterynaryjnych w rejonach Lazdynėliai i Pilaitė w Wilnie.

- Współpraca z tak doświadczonymi partnerami otwiera nam wszystkim więcej dróg do stworzenia dobrze prosperującej platformy weterynaryjnej, a także budowy wartości dla inwestorów. Chcemy inwestować nie tylko na Litwie i w Polsce, ale także w krajach ościennych. - mówi pan Venckus.

***

O INVL Baltic Sea Growth Fund

Z aktywami na poziomie 165 milionów euro, INVL Baltic Sea Growth Fund jest jednym z największych funduszy private equity w krajach bałtyckich. Jego głównym inwestorem jest Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

EFI, będący częścią Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przeznaczył na inwestycje 30 mln EUR przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (stanowiącego kluczowy element Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli „Planu Junkera”), jednocześnie alokując też środki z Baltic Innovation Fund w ramach inicjatywy „funduszu funduszy” opracowanej we współpracy z rządami Litwy, Łotwy i Estonii. Inicjatywa ma na celu zwiększenie inwestycji kapitałowych w małe i średnie przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu w krajach bałtyckich.

Fundusz dąży do stworzenia zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, poprzez inwestycje rzędu 10-30 mln EUR w udziały większościowe lub znaczące pakiety mniejszościowe w spółkach o wysokim potencjale wzrostu i zdolności do odniesienia sukcesu w warunkach rosnącej globalnej konkurencji.

Fundusz koncentruje się na krajach bałtyckich i regionach sąsiadujących, w tym Polsce, krajach skandynawskich i Europie Środkowej. Fundusz do tej pory zainwestował w sześć spółek z sektorów m.in. ochrony zdrowia, inżynierii lądowej, zarządzania środowiskiem (recykling tworzyw sztucznych i gospodarka odpadami), usług weterynaryjnych oraz produkcji kosmetyków i artykułów higienicznych.

Fundusz jest zarządzany przez INVL, wiodącą bałtycką grupę zarządzającą inwestycjami i ubezpieczeniami na życie. Spółki grupy zarządzają funduszami emerytalnymi i wzajemnymi oraz kierunkami ubezpieczeń na życie, portfelami indywidualnymi oraz private equity i innymi alternatywnymi inwestycjami. Ponad 290.000 klientów na Litwie i Łotwie oraz inwestorzy międzynarodowi powierzyli grupie zarządzanie aktywami o wartości ponad 1,7 miliarda euro. W branży od 30 lat, grupa ma solidne doświadczenie w zarządzaniu aktywami private equity i budowaniu graczy rynkowych będących liderami w swoich dziedzinach w krajach bałtyckich oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę internetową INVL Baltic Sea Growth Fund pod adresem www.bsgf.invl.com

 

O Grupie LuxVet

Grupa LuxVet konsoliduje i rozwija polską branżę weterynaryjną w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym. Grupa LuxVet, współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczenia zwierząt oraz budując swój pierwszy w Polsce szpital dla zwierząt, dąży do rozwoju najwyższej jakości usług weterynaryjnych i podnoszenia standardów pracy w branży w całym kraju.

Założona w 2021 r. Grupa LuxVet posiada obecnie osiem firm weterynaryjnych. W portfolio znajduje się Klinika Weterynaryjna Bemowo – jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych placówek w Warszawie, oferująca zwierzętom domowym całodobową opiekę specjalistyczną oraz natychmiastową pomoc medyczną; Psychodnia, nowoczesna klinika w Warszawie specjalizująca się w rehabilitacji zwierząt i chirurgii ortopedycznej; Vivovet we Wrocławiu, szeroko uznany ośrodek diagnozowania trudnych przypadków weterynaryjnych; GSWet, największa klinika weterynaryjna w Gdyni, oferująca specjalistyczną, nowoczesną opiekę obejmującą bankowanie krwi oraz leczenie osoczem bogatopłytkowym i komórkami macierzystymi; VetHouse w Lublinie, specjalizujący się w echokardiografii, nefrologii i pulmonologii oraz rozwijaniu dodatkowych inicjatyw, takich jak bankowanie krwi i diagnostyka genetyczna chorób odkleszczowych; ORKA na Śląsku, która leczy zwierzęta i zapewnia opiekę weterynaryjną dla dużych ferm drobiu; oraz CZMZ w Wielkopolsce, nowoczesna klinika weterynaryjna specjalizująca się w chirurgii ogólnej, ortopedii i kardiologii. W skład grupy wchodzą również PerfectVet, pierwsze w Polsce komercyjne centrum szkoleniowe dla weterynarzy, oraz Pethelp, pierwszy i największy w Polsce dostawca planów abonamentowych na opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych oraz rozwiązań z zakresu telemedycyny weterynaryjnej.

Grupa jest wspierana przez dwa fundusze inwestycyjne, Oaktree i Cornerstone Investment Management.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę internetową Grupy LuxVet pod adresem www.grupaluxvet.pl

 

O Cornerstone Investment Management

Cornerstone Investment Management, założona przez Przemysława Krycha w 2001 roku, jest wiodącą firmą zarządzającą inwestycjami private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki zespołowi doświadczonych profesjonalistów zapewniamy doskonałe zwroty w obszarach, w które inwestujemy: korporacyjne fundusze private equity, private equity i private equity nieruchomości – wykorzystując głęboki zasób wiedzy, relacji i umiejętności naszego zespołu w celu rozwiązywania sytuacji i tworzenia wyjątkowych zwrotów dla naszych inwestorów.

Dorobek firmy obejmuje inwestycje w różnych sektorach, w tym: nieruchomości, usług zarządzanych IT, operatorów kablowych, energii odnawialnej, opieki zdrowotnej, żywności, metali ekologicznych, opieki nad zwierzętami i usług finansowych. Spravia, Elemental, Okechamp, Luxmed, Avenga, LuxVet Group, ProService Finteco i Griffin to najlepsze przykłady ilustrujące różnorodność branż i sektorów, w które zainwestował Cornerstone Investment Management.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź witrynę Cornerstone Investment Management pod adresem www.cornerstone-im.com

 

O Oaktree

Oaktree jest liderem wśród globalnych menedżerów inwestycyjnych specjalizujących się w inwestycjach alternatywnych, zarządzając aktywami o wartości 159 mld USD na dzień 30 czerwca 2022 r. Firma kładzie nacisk na oportunistyczne, zorientowane na wartość i kontrolowane ryzyko aktywa i akcje notowane na giełdzie. Firma ma ponad 1000 pracowników i biura w 20 miastach na całym świecie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź witrynę Oaktree pod adresem www.oaktreecapital.com