Beechbrook Capital inwestuje w Grupę LuxVet

24.04.2024

Beechbrook Capital („Beechbrook”), wiodący podmiot zarządzający inwestycjami – pożyczkami dla segmentu mniejszych średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii i Europie, działając poprzez swój fundusz Private Debt IV, sfinalizował inwestycję w Grupie LuxVet („LuxVet”) – największej platformie przychodni weterynaryjnych w Polsce, zapewniając jej niepodporządkowany kapitał dłużny na współfinansowanie ekspansji w drodze przejęć przychodni weterynaryjnych

Grupa LuxVet, która pozyskała wcześniej kapitał od funduszy zarządzanych przez Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree”), Cornerstone Investment Management i INVL Baltic Sea Growth Fund, jest pierwszą inwestycją Beechbrook Capital w Polsce, zrealizowaną w ramach strategii inwestowania w Europie kontynentalnej.

Grupa LuxVet z siedzibą w Warszawie konsoliduje i integruje rozdrobnioną branżę weterynaryjną w Polsce – kraju o największej populacji zwierząt domowych w Europie. Przez dwa lata działalności Grupa stała się największą platformą przychodni weterynaryjnych w Polsce i obecnie rozszerza swoją działalność na sąsiednie regiony.

LuxVet zapewnia dołączającym przychodniom strategiczne wsparcie, pomagając im w dalszym wzroście i rozwoju. Pomoc ta obejmuje inwestycje w zaawansowany sprzęt medyczny, ścieżki szkoleń i rozwoju dla personelu, a także wsparcie w zakresie zarządzania i administracji. Jednocześnie Grupa buduje w Warszawie nowoczesny szpital weterynaryjny, który będzie ważnym ogniwem sieci referalnej oraz naturalnym centrum opieki dla pacjentów wymagających zaawansowanego leczenia specjalistycznego, od oddziału ratunkowego i intensywnej terapii po ortopedię, neurologię, stomatologię, diagnostykę obrazową i inne.

LuxVet tworzy w Polsce najwyższej jakości platformę usług weterynaryjnych, jednocześnie podnosząc standardy pracy w całym sektorze weterynaryjnym.

Środki zainwestowane przez Beechbrook Capital zostaną wykorzystane na finansowanie dalszych przejęć oraz na przyspieszenie ekspansji LuxVet w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Inwestycję skomentował David Merriman, Head of European Private Debt w Beechbrook: „Cieszymy się, że razem z Oaktree i Cornerstone możemy współpracować ze świetnym zespołem zarządzającym LuxVetu w realizacji ambitnego programu wzrostu i umacniania pozycji na polskim rynku weterynaryjnym. Współpraca ze wszystkimi stronami tej transakcji była dla nas wspaniałym doświadczeniem i z niecierpliwością czekamy na rozwój biznesu w nadchodzących miesiącach i latach. Ta transakcja jest naszą pierwszą inwestycją w Polsce – na rynku, na którym widzimy wiele ciekawych możliwości w segmencie rynku średnich przedsiębiorstw”.

Piotr Zajączkowski, CEO Grupy LuxVet, powiedział: „Naszą ambicją jest tworzenie efektywnego i przyjaznego dostawcy usług weterynaryjnych dla zwierząt domowych – poprzez łączenie indywidualnych przychodni w silną grupę, zapewnienie pracownikom dobrych warunków pracy i rozwoju oraz inwestycje w innowacyjne rozwiązania. Cieszę się, że Beechbrook udzieli nam wsparcia w tych działaniach”.

Karim Khairallah, Dyrektor zarządzający i współzarządzający portfelem w Oaktree dodał: „Cieszymy się, że pozyskaliśmy takiego partnera jak Beechbrook do wspólnego wspierania realizowanej przez LuxVet misji podnoszenia jakości usług weterynaryjnych i standardów pracy w sektorze weterynaryjnym. Nowe finansowanie będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju LuxVetu podczas dalszej ekspansji w Europie”.

Tomasz Jemielity, Vice President Cornerstone Investment Management powiedział: „Wyruszamy we wspólną podróż z Beechbrook i witamy nowego partnera, który podziela nasze zaufanie do LuxVetu oraz pragnienie wprowadzania pozytywnych zmian w branży weterynaryjnej. Ten sojusz nie tylko podkreśla naszą wspólną troskę o dobrostan zwierząt domowych, ale jest także strategiczną inwestycją w przyszłość opieki medycznej dla zwierząt”.

 

***

Informacje o Beechbrook Capital

Beechbrook Capital, specjalistyczny podmiot udzielający pożyczek bezpośrednich podmiotom z niższego segmentu rynku średnich przedsiębiorstw, został założony w 2008 r. Inwestuje w różnych sektorach gospodarki brytyjskiej i europejskiej wykorzystując dwie różne strategie pożyczek niepodporządkowanych. Do tej pory, działając poprzez osiem funduszy, pozyskał kapitał o wartości ponad 1 mld euro i zainwestował w ponad 95 spółek w Wielkiej Brytanii i Europie.

Fundusz Beechbrook PDIV Private Debt udziela finansowania niepodporządkowanego europejskim spółkom wspieranym przez kapitał private equity, o wartości przedsiębiorstwa od 10 do 100 mln euro, inwestując w każdej transakcji od 5 do 20 mln euro.  W Wielkiej Brytanii Beechbrook dysponuje osobnym funduszem MŚP udzielającym finansowania główne bezpośredniego.

Zespół Beechbrook obejmuje ponad 15 specjalistów inwestycyjnych, oraz zespół zarządzający portfelem, zespół ds. relacji z inwestorami, komitety inwestycyjne, i zlokalizowany jest w Londynie, Frankfurcie, Cork, Manchesterze, Birmingham i Leeds.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Beechbrook Capital pod adresem www.beechbrookcapital.com

 

Informacje o Grupie LuxVet

Grupa LuxVet integruje i rozwija branżę weterynaryjną w Europie Środkowo-Wschodniej w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym, z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań integrowanych podmiotów. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczenia zwierząt oraz budując swój pierwszy w Polsce referalny szpital dla małych zwierząt, Grupa LuxVet dąży do rozwoju najwyższej jakości usług weterynaryjnych i podnoszenia standardów pracy w branży w całym kraju. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Grupy LuxVet pod adresem www.grupaluxvet.pl

 

Informacje na temat Oaktree

Oaktree jest liderem wśród globalnych firm inwestycyjnych specjalizujących się w inwestycjach alternatywnych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zarządza aktywami o wartości 189 miliardów USD. Firma przyjęła oportunistyczne podejście do inwestycji zorientowane na wartość i kontrolowane ryzyko, realizując inwestycje w formie pożyczek, kapitału private equity, w nieruchomości oraz akcje notowane na giełdzie.  Firma zatrudnia ponad 1200 pracowników i dysponuje biurami w 22 miastach na całym świecie. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Oaktree pod adresem www.oaktreecapital.com

 

Informacje o Cornerstone Investment Management

Firma założona w 2001 r. przez Przemysława Krycha zarządza inwestycjami private equity o wartości 10 mld euro. Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów, firma realizuje wyższe zwroty w obszarach private equity, private debt i private equity nieruchomości, wykorzystując szczegółową wiedzę, osobiste relacje oraz pracę zespołową do wykorzystywania szans inwestycyjnych i uzyskiwania wyjątkowych zwrotów dla inwestorów.

Portfel firmy obejmuje inwestycje w sektorach nieruchomości, outsourcingu usług informatycznych, biodegradowalnych produktów higienicznych, operatorów kablowych, energii odnawialnej, opieki medycznej, spożywczym, zielonych metali, weterynarii i usług finansowych. Spravia, Elemental, Ecowipes, Okechamp/Lutece, Luxmed, Avenga, Grupa LuxVet, ProService Finteco to przykłady ilustrujące rozpiętość branż i sektorów, w które inwestuje Cornerstone Investment Management. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Cornerstone pod adresem www.cornerstone-im.com

 

O funduszu INVL Baltic Sea Growth

Fundusz INVL Baltic Sea Growth jest czołowym funduszem kapitałowym w krajach bałtyckich, zarządzającym aktywami o wartości 165 mln euro. Jego podstawowym inwestorem jest Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

EFI, który jest częścią Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zadeklarował 30 mln euro przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (będącego kluczowym elementem Planu Inwestycyjnego dla Europy lub Planu Junkera), jednocześnie alokując także środki z funduszu Baltic Innovation Fund – inicjatywy „funduszu funduszy” opracowanej we współpracy z rządami Litwy, Łotwy i Estonii. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie inwestycji kapitałowych w małe i średnie przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu w krajach bałtyckich.

Fundusz koncentruje się na krajach bałtyckich i sąsiednich regionach, w tym na Polsce, krajach nordyckich i Europie Środkowej. Po realizacji inwestycji fundusz INVL Baltic Sea Growth posiada zdywersyfikowany portfel dziewięciu spółek. Jak dotąd fundusz zainwestował w spółki z sektorów przetwórstwa żywności, opieki medycznej, rehabilitacji medycznej, inżynierii lądowej, recyklingu tworzyw sztucznych, zarządzania zasobami przyrodniczymi, usług weterynaryjnych oraz produkcji kosmetyków i produktów higienicznych.

Funduszem zarządza INVL Asset Management, czołową firmę zarządzającą aktywami alternatywnymi w krajach bałtyckich, będącą częścią Grupy Invalda INVL, która prowadzi działalność od ponad 30 lat. Podmioty grupy zarządzają aktywami o wartości ponad 1 mld euro w wielu kategoriach aktywów, obejmujących kapitał private equity, lasy i grunty rolne, energię odnawialną, nieruchomości, oraz pożyczki prywatne. Zakres działalności grupy obejmuje także usługi family office na Litwie i Łotwie, zarządzanie funduszami emerytalnymi na Łotwie oraz inwestycje w zewnętrzne fundusze globalne.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej funduszu INVL Baltic Sea Growth pod adresem www.bsgf.invl.com

 

Informacje o Syntaxis Capital

Syntaxis Capital jest firmą inwestującą w dług prywatny, zapewniającą długoterminowy kapitał finansujący szybko rozwijające się średniej wielkości przedsiębiorstwa w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Dzięki wsparciu inwestorów instytucjonalnych z Europy Zachodniej, w tym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Syntaxis skupia się na dostarczaniu elastycznych rozwiązań pożyczkowych dla średnich przedsiębiorstw oraz segmentu mniejszych średnich przedsiębiorstw, które doświadczają coraz większych trudności z uzyskaniem dostępu do odpowiedniego finansowania długoterminowego. Trzon zespołu Syntaxis pracuje wspólnie od 18 lat, a historia firmy w Europie sięga 27 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Syntaxis Capital pod adresem www.syntaxis-capital.com