Diagnostyka laboratoryjna

Gdynia

Gdyński Szpital Weterynaryjny
ul. Kielecka 22

15-16.06.2024
Prowadzący

dr inż. Ewa Kumiega, dr Jarosław Pacoń

Program:

 • bhp w laboratorium
 • prawidłowe pobieranie i przygotowywanie materiału do badania, przechowywanie materiałów biologicznych, ustawienia wirówki laboratoryjnej itp.
 • błędy przy nieprawidłowym przygotowywaniu odczynników do analizatorów, prawidłowa eksploatacja urządzeń laboratoryjnych, w tym błędy wpływające na jakość badań (zanieczyszczenia, utrzymanie czystości mikroskopów)
 • prawidłowe barwienie preparatów (rozmazy, preparaty odciskowe, biopsje cienkoigłowe)
 • przygotowanie kału do badania, prawidłowe wykonanie flotacji i sedymentacji
 • przygotowanie preparatów do badania osadu moczu;
 • parazytologia:
  – pokrótce przypomnienie cykli rozwojowych, co ma związek z prawidłowym pobieraniem kału (odpowiedni moment do pobrania i przekazanie tej informacji właścicielom)
  – bezpieczeństwo podczas badań – jakimi pasożytami możemy się zarazić;
  – flotacja oraz sedymentacja (przygotowanie materiału, prawidłowe przechowywanie, – postępowanie z fecalyserem, nastawienie badania sedymentacji, ocena mikroskopowa, barwienie preparatów płynem Lugola)
  – dobór metody przy badaniach parazytologicznych
 • rozmazy kału
 • badanie mikroskopowe zeskrobin naskórka – pasożyty skórne
 • przygotowanie preparatów oraz odnajdywanie nicieni płucnych (larwoskopia)
 • przygotowanie preparatów oraz odnajdywanie pasożytów krwi – babesia, dirofilari