Dermatologia kotów

Lublin

Lubelska Poliklinika Weterynaryjna
Aleja Kraśnicka 89

15.03.2024
Prowadzący

dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker

Program:

  • główne zespoły dermatologiczne kotów: prosówkowe zapalenie skóry, zespół eozynofilowy kotów, wyłysienia ekstensywne, samouszkodzenia głowy i szyi
  • dermatofitozy kotów
  • choroby alergiczne kotów: syndrom skórny atopowy (FASS), alergia pokarmowa – nowości w diagnostyce i terapii
  • choroby immunologiczne i autoimmunologiczne u kotów
  • zespoły paranowotworowe u kotów
  • omówienie ciekawych przypadków klinicznych

 

Opis szkolenia:

  • szkolenie systematyzujące wiedzę z zakresu dermatologii kotów
  • dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych
  • szkolenie stacjonarne/praktyczne
  • uczestnicy otrzymują materiały drukowane (kolor) i certyfikaty uczestnictwa