Wrocławski Vets & Pets w Grupie LuxVet

27.10.2022

Grupa LuxVet powitała w swoich szeregach kolejną placówkę weterynaryjną ─ wrocławski gabinet weterynaryjny Vets & Pets.

Gabinet weterynaryjny Vets & Pets znajduje się przy ulicy Zakładowej 11N we Wrocławiu. Placówce założonej przez lek. wet. Magdalenę Burz-Skabę przyświeca motto „Jedno przyjazne miejsce dla wielu potrzeb Twojego pupila”. Zespół Vets & Pets tworzy 12 specjalistów, świadczących usługi w zakresie interny, chirurgii miękkiej, dermatologii, stomatologii, konsultacji kardiologicznych, a także dietetyki i behawiorystyki. Placówka oferuje również specjalistyczne leczenie i diagnostykę zwierząt egzotycznych.

W nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni Vets & Pets znajdują się 3 gabinety dedykowane konkretnym gatunkom zwierząt, szpital, sala operacyjna, gabinet RTG, gabinet stomatologiczny (z RTG i unitem stomatologicznym), a także recepcja ze oddzielnymi strefami dla zwierząt i sklepem. Placówka posiada również laboratorium, w którym wykonać można między innymi badania krwi, kału, moczu, badania specjalistyczne (hormony, diagnostyka zapaleń trzustki psów i kotów), oraz badania krwi zwierząt egzotycznych.

- Wspólnie z całym zespołem stworzyliśmy Vets & Pets jako miejsce, w którym zwierzęta są najważniejsze. Dbamy o komfort naszych podopiecznych i ich właścicieli już od chwili przekroczenia progu naszej przychodni. Chcemy poświęcać im jak najwięcej uwagi oraz oferować w pełni kompleksową opiekę. Dzięki współpracy z Grupą LuxVet będziemy mogli jeszcze lepiej realizować te założenia. - mówi doktor Magdalena Burz-Skaba, założycielka placówki.

Grupa LuxVet będzie wspierać dalszy rozwój Vets & Pets, doposażając placówkę między innymi w zestaw do endoskopii, a także odciążając ją w obszarze administracyjno-księgowym, operacyjnym, zakupów, HR i rekrutacji, obsługi IT oraz marketingu. Zespół objęty zostanie systemem szkoleń i wymiany wiedzy, a także benefitami, takimi jak prywatna opieka medyczna.

***

O Grupie LuxVet

Grupa integruje i rozwija polską branżę weterynaryjną w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym, z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań integrowanych podmiotów. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczenia zwierząt oraz budując swój pierwszy w Polsce szpital dla małych zwierząt, Grupa LuxVet dąży do rozwoju najwyższej jakości usług weterynaryjnych i podnoszenia standardów pracy w branży w całym kraju.

Grupę wspierają kapitałowo trzy fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management – akcjonariusz większościowy (będący m.in. udziałowcem większościowym siostrzanej platformy weterynaryjnej na Półwyspie Iberyjskim: UNAVETS Group), Cornerstone Investment Management oraz INVL Baltic Sea Growth Fund.

www.grupaluxvet.pl

Fundusz z portfela INVL Baltic Sea Growth Fund inwestuje w Grupę LuxVet

11.10.2022

INVL Baltic Sea Growth Fund, wiodący fundusz private equity w rejonie państw bałtyckich, wkracza do sektora weterynaryjnego w Polsce. Jedna ze spółek portfelowych funduszu – litewski MiniVet – inwestuje w Grupę LuxVet, jedną z największych platform skupiających dostawców opieki weterynaryjnej w Polsce. Grupa LuxVet zamierza również powielać swój sukces w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Największymi akcjonariuszami Grupy LuxVet są fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree”), lidera wśród globalnych menedżerów inwestycyjnych specjalizujących się w inwestycjach alternatywnych, oraz Cornerstone Investment Management, jedną z wiodących firm zarządzających inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Bardzo się cieszę, że kolejny silny i doświadczony partner dostrzegł nasz potencjał. Cały czas poszukujemy możliwości rozwoju, by tworzyć innowacyjną i etyczną platformę weterynaryjną o zasięgu międzynarodowym. Uzyskanie wsparcia ze strony INVL Baltic Sea Growth Fund jest krokiem milowym w potencjalnej ekspansji Grupy LuxVet na kraje bałtyckie. W Polsce dynamicznie się rozwijamy i mamy przed sobą bardzo obiecującą przyszłość, zarówno lokalnie, jak i w skali ogólnoeuropejskiej. - mówi Piotr Zajączkowski, prezes Grupy LuxVet i partner w Cornerstone Investment Management.

Fundusz Oaktree przeprowadził już udany projekt konsolidacji rynku weterynarii w postaci UnaVets, obecnie wiodącej sieci klinik weterynaryjnych w Hiszpanii i Portugalii, podczas gdy Cornerstone Investment Management znacząco przyczynił się do konsolidacji polskiego rynku sieci medycznej LuxMed i odegrał kluczową rolę w tworzeniu Grupy LuxVet w Polsce.

Grupa LuxVet jest obecnie jedną z największych sieci weterynaryjnych w Polsce, a realizując tzw. strategię buy-and-build, tj. „kupuj i buduj” w celu konsolidacji sektora, spodziewa się zająć pozycję lidera w kraju i regionie do końca tego roku. Grupa zamierza również uruchomić szpital dla zwierząt, gdzie będą wykonywane bardziej skomplikowane zabiegi.

- Ponownie inwestujemy w sektor weterynaryjny, ponieważ widzimy tam ogromny potencjał wzrostu i ekspansji. Wraz z ewolucją stylu życia ludzie zwracają coraz większą uwagę na dobrobyt swoich zwierząt. Międzynarodowa sieć placówek weterynaryjnych umożliwi nam dzielenie się wiedzą, talentami, najnowszymi metodami leczenia i najbardziej zaawansowanym sprzętem w obrębie całej platformy, aby zapewnić naszym klientom i ich zwierzętom opiekę najwyższej jakości. - mówi partner INVL Baltic Sea Growth Fund Vidas Venckus.

Fundusz INVL Baltic Sea Growth Fund nabył sieć MiniVet w czerwcu 2022 r. MiniVet jest właścicielem dwóch klinik weterynaryjnych w rejonach Lazdynėliai i Pilaitė w Wilnie.

- Współpraca z tak doświadczonymi partnerami otwiera nam wszystkim więcej dróg do stworzenia dobrze prosperującej platformy weterynaryjnej, a także budowy wartości dla inwestorów. Chcemy inwestować nie tylko na Litwie i w Polsce, ale także w krajach ościennych. - mówi pan Venckus.

***

O INVL Baltic Sea Growth Fund

Z aktywami na poziomie 165 milionów euro, INVL Baltic Sea Growth Fund jest jednym z największych funduszy private equity w krajach bałtyckich. Jego głównym inwestorem jest Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

EFI, będący częścią Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przeznaczył na inwestycje 30 mln EUR przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (stanowiącego kluczowy element Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli „Planu Junkera”), jednocześnie alokując też środki z Baltic Innovation Fund w ramach inicjatywy „funduszu funduszy” opracowanej we współpracy z rządami Litwy, Łotwy i Estonii. Inicjatywa ma na celu zwiększenie inwestycji kapitałowych w małe i średnie przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu w krajach bałtyckich.

Fundusz dąży do stworzenia zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, poprzez inwestycje rzędu 10-30 mln EUR w udziały większościowe lub znaczące pakiety mniejszościowe w spółkach o wysokim potencjale wzrostu i zdolności do odniesienia sukcesu w warunkach rosnącej globalnej konkurencji.

Fundusz koncentruje się na krajach bałtyckich i regionach sąsiadujących, w tym Polsce, krajach skandynawskich i Europie Środkowej. Fundusz do tej pory zainwestował w sześć spółek z sektorów m.in. ochrony zdrowia, inżynierii lądowej, zarządzania środowiskiem (recykling tworzyw sztucznych i gospodarka odpadami), usług weterynaryjnych oraz produkcji kosmetyków i artykułów higienicznych.

Fundusz jest zarządzany przez INVL, wiodącą bałtycką grupę zarządzającą inwestycjami i ubezpieczeniami na życie. Spółki grupy zarządzają funduszami emerytalnymi i wzajemnymi oraz kierunkami ubezpieczeń na życie, portfelami indywidualnymi oraz private equity i innymi alternatywnymi inwestycjami. Ponad 290.000 klientów na Litwie i Łotwie oraz inwestorzy międzynarodowi powierzyli grupie zarządzanie aktywami o wartości ponad 1,7 miliarda euro. W branży od 30 lat, grupa ma solidne doświadczenie w zarządzaniu aktywami private equity i budowaniu graczy rynkowych będących liderami w swoich dziedzinach w krajach bałtyckich oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę internetową INVL Baltic Sea Growth Fund pod adresem www.bsgf.invl.com

 

O Grupie LuxVet

Grupa LuxVet konsoliduje i rozwija polską branżę weterynaryjną w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym. Grupa LuxVet, współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczenia zwierząt oraz budując swój pierwszy w Polsce szpital dla zwierząt, dąży do rozwoju najwyższej jakości usług weterynaryjnych i podnoszenia standardów pracy w branży w całym kraju.

Założona w 2021 r. Grupa LuxVet posiada obecnie osiem firm weterynaryjnych. W portfolio znajduje się Klinika Weterynaryjna Bemowo – jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych placówek w Warszawie, oferująca zwierzętom domowym całodobową opiekę specjalistyczną oraz natychmiastową pomoc medyczną; Psychodnia, nowoczesna klinika w Warszawie specjalizująca się w rehabilitacji zwierząt i chirurgii ortopedycznej; Vivovet we Wrocławiu, szeroko uznany ośrodek diagnozowania trudnych przypadków weterynaryjnych; GSWet, największa klinika weterynaryjna w Gdyni, oferująca specjalistyczną, nowoczesną opiekę obejmującą bankowanie krwi oraz leczenie osoczem bogatopłytkowym i komórkami macierzystymi; VetHouse w Lublinie, specjalizujący się w echokardiografii, nefrologii i pulmonologii oraz rozwijaniu dodatkowych inicjatyw, takich jak bankowanie krwi i diagnostyka genetyczna chorób odkleszczowych; ORKA na Śląsku, która leczy zwierzęta i zapewnia opiekę weterynaryjną dla dużych ferm drobiu; oraz CZMZ w Wielkopolsce, nowoczesna klinika weterynaryjna specjalizująca się w chirurgii ogólnej, ortopedii i kardiologii. W skład grupy wchodzą również PerfectVet, pierwsze w Polsce komercyjne centrum szkoleniowe dla weterynarzy, oraz Pethelp, pierwszy i największy w Polsce dostawca planów abonamentowych na opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych oraz rozwiązań z zakresu telemedycyny weterynaryjnej.

Grupa jest wspierana przez dwa fundusze inwestycyjne, Oaktree i Cornerstone Investment Management.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę internetową Grupy LuxVet pod adresem www.grupaluxvet.pl

 

O Cornerstone Investment Management

Cornerstone Investment Management, założona przez Przemysława Krycha w 2001 roku, jest wiodącą firmą zarządzającą inwestycjami private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki zespołowi doświadczonych profesjonalistów zapewniamy doskonałe zwroty w obszarach, w które inwestujemy: korporacyjne fundusze private equity, private equity i private equity nieruchomości – wykorzystując głęboki zasób wiedzy, relacji i umiejętności naszego zespołu w celu rozwiązywania sytuacji i tworzenia wyjątkowych zwrotów dla naszych inwestorów.

Dorobek firmy obejmuje inwestycje w różnych sektorach, w tym: nieruchomości, usług zarządzanych IT, operatorów kablowych, energii odnawialnej, opieki zdrowotnej, żywności, metali ekologicznych, opieki nad zwierzętami i usług finansowych. Spravia, Elemental, Okechamp, Luxmed, Avenga, LuxVet Group, ProService Finteco i Griffin to najlepsze przykłady ilustrujące różnorodność branż i sektorów, w które zainwestował Cornerstone Investment Management.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź witrynę Cornerstone Investment Management pod adresem www.cornerstone-im.com

 

O Oaktree

Oaktree jest liderem wśród globalnych menedżerów inwestycyjnych specjalizujących się w inwestycjach alternatywnych, zarządzając aktywami o wartości 159 mld USD na dzień 30 czerwca 2022 r. Firma kładzie nacisk na oportunistyczne, zorientowane na wartość i kontrolowane ryzyko aktywa i akcje notowane na giełdzie. Firma ma ponad 1000 pracowników i biura w 20 miastach na całym świecie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź witrynę Oaktree pod adresem www.oaktreecapital.com

Klinika Weterynaryjna Bemowo dołącza do Grupy LuxVet

27.09.2022

Jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych placówek w Warszawie, Klinika Weterynaryjna Bemowo, dołączyła do Grupy LuxVet, jednej z wiodących platform skupiających dostawców opieki weterynaryjnej w Polsce.

Klinika Weterynaryjna Bemowo, zlokalizowana przy ul. Powstańców Śląskich 101 w Warszawie, to placówka z ponad trzydziestoletnią historią, założona i od początku prowadzona przez lek. wet. Pawła Kowalczyka – znany autorytet w zakresie endoskopii.

Klinika oferuje całodobową opiekę weterynaryjną. Posiada pełne zaplecze w postaci pięciu gabinetów lekarskich i zabiegowych, dwóch sal operacyjnych, laboratorium, diagnostyki obrazowej oraz szpitala dla małych zwierząt.

W chwili jej założenia, placówka była jednym z pierwszych prywatnych gabinetów weterynaryjnych w Warszawie. Obecnie funkcjonuje całodobowo, niosąc pomoc zwierzętom, które wymagają opieki specjalistycznej lub natychmiastowej pomocy medycznej.

Zespół Kliniki tworzy 65 osób, w tym 40 lekarzy oraz 10 techników weterynarii. Dzięki temu Klinika Weterynaryjna Bemowo oferuje profesjonalną opiekę w szerokim zakresie specjalizacji: chirurgii ogólnej, ortopedii, chirurgii tkanek miękkich, medycyny ratunkowej, leczenia urazów i diagnostyki endoskopowej, a także kardiologii, onkologii, neurologii, oftalmologii i stomatologii. Placówka współpracuje również ze specjalistami zewnętrznymi (m.in. w zakresie diagnostyki obrazowej oraz leczenia zwierząt egzotycznych) oraz wykładowcami akademickimi.

Na mocy umów zawartych z Grupą LuxVet dotychczasowy właściciel, Paweł Kowalczyk, będzie nadzorował prace Kliniki a dodatkowo będzie Dyrektorem Medycznym Grupy, pełniąc kluczową rolę przy budowie pierwszego szpitala referencyjnego dla małych zwierząt, który Grupa planuje otworzyć w Warszawie.

- Dołączenie do Grupy LuxVet to szansa na dalszy rozwój nie tylko dla Kliniki Weterynaryjnej Bemowo, ale przede wszystkim dla całego naszego zespołu. Od lat dzielę się wiedzą z młodymi lekarzami weterynarii, a teraz dzięki dostępowi do kapitału, ambitnych projektów takich jak szpital referencyjny, czy międzynarodowej wymiany wiedzy, będziemy mogli mieć realny wpływ na kształtowanie przyszłości medycyny weterynaryjnej w Polsce, zapewniając najwyższe standardy leczenia naszych pacjentów. - mówi doktor Paweł Kowalczyk, założyciel Kliniki.
- Z dużą satysfakcją mogę ogłosić, że Klinika Weterynaryjna Bemowo jest oficjalnie częścią Grupy LuxVet. Mamy ambitne plany dotyczące zarówno samej placówki, jak i roli jej zespołu z doktorem Pawłem Kowalczykiem na czele, w dalszym rozwoju Grupy, w tym w szczególności szpitala referencyjnego, który planujemy uruchomić w Warszawie. - mówi Piotr Zajączkowski, Prezes Grupy LuxVet.

W pierwszej kolejności Grupa LuxVet zamierza zainwestować w remont budynku i odświeżenie wnętrza placówki, a także dostosowanie jej do potrzeb klientów niepełnosprawnych, tworząc udogodnienia dla pacjentów Kliniki oraz ich opiekunów. Klinika otrzyma również wsparcie w obszarze administracyjno-księgowym, operacyjnym, zakupów, HR i rekrutacji, obsługi IT oraz marketingu. Zespół objęty zostanie systemem szkoleń i wymiany wiedzy, a także benefitami, takimi jak prywatna opieka medyczna.

***

O Grupie LuxVet

Grupa integruje i rozwija polską branżę weterynaryjną w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym, z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań integrowanych podmiotów. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczenia zwierząt oraz budując swój pierwszy w Polsce szpital dla małych zwierząt, Grupa LuxVet dąży do rozwoju najwyższej jakości usług weterynaryjnych i podnoszenia standardów pracy w branży w całym kraju.

Grupę wspierają kapitałowo dwa fundusze inwestycyjne: Cornerstone Investment Management oraz Oaktree Capital Management, będący m.in. udziałowcem większościowym siostrzanej platformy weterynaryjnej na Półwyspie Iberyjskim: UNAVETS Group.

www.grupaluxvet.pl

 

O UnaVets

Grupa UNAVETS jest liderem na rynku opieki weterynaryjnej na Półwyspie Iberyjskim, działając pod marką UNAVETS w Hiszpanii oraz Onevet w Portugalii. W ciągu 2,5 lat grupa zintegrowała ponad 80 placówek weterynaryjnych, w tym kliniki referencyjne, specjalistyczne, szpitale całodobowe, a także przychodnie i gabinety lekarzy pierwszego kontaktu. Obecnie zespół liczy ponad 850 osób, w tym blisko 50 specjalistów z centrum usług wspólnych, którzy wspierają zespoły medyczne i rozwój operacyjny grupy. Firma planuje dalszy aktywny rozwój na Półwyspie Iberyjskim i w Europie poprzez integracje, ale również przez wprowadzanie nowych usług, rozwój innowacyjnych rozwiązań cyfrowych – na potrzeby klientów i zarządzania platformą ─ a także zapewnianie szkoleń i rozwoju naukowego dla zespołów medycznych.

www.unavets.com

Centrum Zdrowia Małych Zwierząt dołącza do Grupy LuxVet

05.09.2022

Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim to kolejna placówka weterynaryjna, która będzie rozwijać się przy wsparciu Grupy LuxVet. Na początek przychodnia zyska nowy gabinet rehabilitacyjny. W planach jest również stworzenie oddziału ratunkowego.  

Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Myśliborska 38)  to nowoczesna przychodnia weterynaryjna, specjalizująca się w chirurgii, ortopedii oraz kardiologii. Jej założyciele: lek. wet. Paweł Stolarek oraz lek. wet. Artur Domaradzki stawiają na nowoczesne rozwiązania, takie jak nowatorskie metody składania kości czy zabiegi medycyny regeneracyjnej. Placówka świadczy usługi również z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, onkologii, interny oraz stomatologii. Dysponuje nowoczesnym sprzętem do RTG, USG, endoskopii i bronchoskopii, krioterapii, magnetoterapii, analizy krwi oraz diagnostyki mikroskopowej.

- Od początku istnienia naszej przychodni stawiamy na rozwój. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt, stale podnosimy kwalifikacje zespołu, współpracujemy z innymi podmiotami weterynaryjnymi. Dołączenie do Grupy LuxVet to szansa, aby ten rozwój kontynuować – zarówno w kontekście placówki i świadczonych w niej usług, jak i pracującego w niej zespołu. - mówi lek. wet. Artur Domaradzki, jeden z założycieli CZMZ.

W pierwszym etapie w CZMZ powstanie nowy gabinet rehabilitacyjny – wyodrębniony przez zespól architektów Grupy na dotychczasowej powierzchni przychodni. Gabinet zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt, z uwzględnieniem bieżni wodnej, umożliwiającej m.in. leczenie schorzeń ortopedycznych, neurologicznych, rehabilitację po zabiegach, wsparcie w odchudzaniu czy poprawę komfortu życia psów-seniorów. Całość prac adaptacyjnych oraz zakup sprzętu koordynować będzie Grupa LuxVet – we współpracy z zespołem placówki.

W planach jest również stworzenie pierwszego w Gorzowie Wielkopolskim oddziału ratunkowego, dzięki któremu w nagłych przypadkach pacjenci otrzymają pomoc na miejscu i nie będą musieli już podróżować do sąsiednich miast.

- Zakres prac integracyjnych oraz rozwojowych dla CZMZ ustalaliśmy wspólnie z Zarządem Grupy LuxVet. Cieszę się, bo w pełni opowiadają one naszym potrzebom. Po ich przeprowadzeniu poziom usług i kompetencji dostępnych w naszej przychodni, będzie jeszcze wyższy, a CZMZ ma szansę stać się wiodącą placówką w mieście, a nawet regionie. Dodatkowo nasi pracownicy zyskają dostęp do wiedzy i nowe możliwości rozwoju. - dodaje lek. wet. Paweł Stolarek, współzałożyciel przychodni CZMZ.

W ramach integracji w Grupie pracownicy CZMZ objęci zostaną wewnętrznym programem wymiany wiedzy (w tym również z partnerami z hiszpańsko-portugalskiej sieci weterynaryjnej UnaVets) oraz szkoleń zewnętrznych, a także zyskają dodatkowe benefity, takie jak  prywatna opieka medyczna. Placówka otrzyma także kompleksowe wsparcie w zakresie księgowości i administracji, możliwość korzystania z niższych cen u dostawców dzięki zakupom grupowym, obsługę IT czy doradztwo marketingowe. To sprawi, ze zespół będzie mógł skupić się na obsłudze pacjenta i dalszym rozwoju oferty medycznej, który Grupa będzie wspierać.

Procesy integracji placówki w struktury Grupy będą realizowane w tempie dostawanym do jej dynamiki.  Centrum Zdrowia Małych Zwierząt zachowa swoją dotychczasową nazwę oraz logotyp. LuxVet nie będzie również ingerować w stosowane w przychodni procedury medyczne.

***

Działalność Grupy LuxVet obejmuje tworzenie własnych szpitali i przychodni oraz integrację podmiotów weterynaryjnych już istniejących na rynku – z szacunkiem dla ich dotychczasowych dokonań. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, Grupa tworzy nową jakość usług weterynaryjnych oraz podnosi standardy pracy w branży.

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management.

www.grupaluxvet.pl

Przychodnia Weterynaryjna ORKA w Grupie LuxVet

29.08.2022

Przychodnia Weterynaryjna ORKA w Czechowicach-Dziedzicach dołączyła do Grupy LuxVet w sierpniu br. Grupa zainwestuje w odświeżenie jej wnętrz, rozwinie wybrane specjalizacje oraz stworzy dodatkowe miejsca pracy. Określenie zakresu działań inwestycyjnych oraz ich realizacja odbywa się w ścisłej współpracy z założycielami placówki.

Przychodnia Weterynaryjna ORKA (ul. Mazańcowicka 36, Czechowice-Dziedzice) powstała w 1990 roku i obecnie jest jedną z najbardziej znanych placówek weterynaryjnych w regionie. Założyciele, lekarze weterynarii Róża i Krzysztof Orlik, umiejętnie łączą tradycję i rodzinną atmosferą z nowoczesnością, wyrażoną m.in. nowoczesnym sprzętem i stale rozbudowywanym zakresem usług. Aktualnie ORKĘ tworzy przychodnia weterynaryjna, certyfikowane laboratorium weterynaryjne Labo-Vet oraz sklep zoologiczny. Przychodnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny  (USG, EKG, endoskop, RTG) i leczniczy. Posiada salę operacyjną przystosowaną do wykonywania większości zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej i ortopedii.

- Koncentrując w jednym miejscu szeroki wachlarz usług jesteśmy w stanie odpowiedzieć na większość potrzeb naszych pacjentów. Po dołączeniu do Grupy LuxVet ten zakres jeszcze się zwiększy. Wspólnie wybraliśmy obszary i dodatkowe specjalizacje, które dzięki inwestycji ze strony Grupy, będziemy mogli w krótkim czasie rozwinąć. - mówi lek. wet. Róża Orlik, współzałożycielka i kierownik przychodni weterynaryjnej ORKA.

W najbliższych planach jest poszerzenie zespołu ORKI o specjalistów z zakresu stomatologii, interny, dermatologii oraz kardiologii. Grupa LuxVet wyremontuje i doposaży salę rehabilitacyjną, zapewni placówce dodatkowy sprzęt do zabiegów ortopedycznych oraz sfinansuje zakup sprzętu do gastroskopii. Wnętrza placówki zostaną odświeżone, powstanie nowa recepcja oraz oznakowanie przychodni. Ponadto placówka otrzyma wsparcie w pracach administracyjno-księgowych, zakupach, obsłudze IT oraz marketingu. LuxVet nie będzie ingerować w stosowane w przychodni procedury medyczne. Placówka zachowa również swoją dotychczasową nazwę oraz logotyp.

Procesy integracji przychodni w struktury Grupy będą realizowane w tempie dostawanym do jej dynamiki.  Grupa LuxVet zadba także o pracowników, oferując im m.in. system szkoleń oraz prywatną opiekę medyczną.

***

Działalność Grupy LuxVet obejmuje tworzenie własnych szpitali i przychodni oraz integrację podmiotów weterynaryjnych już istniejących na rynku – z szacunkiem dla ich dotychczasowych dokonań. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, Grupa tworzy nową jakość usług weterynaryjnych oraz podnosi standardy pracy w branży.

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management.

www.grupaluxvet.pl

PerfectVet w Grupie LuxVet

17.08.2022

Lubelskie Weterynaryjne Centrum Szkoleniowe PerfectVet  – znana w całym kraju firma oferująca specjalistyczne szkolenia dla lekarzy i techników weterynarii – dołączyło do Grupy LuxVet. Współpraca zaowocuje dalszym rozwojem PerfectVet oraz jeszcze lepszym dostępem do wiedzy dla personelu placówek należących do Grupy.

Lubelskie Weterynaryjne Centrum Szkoleniowe PerfectVet oferuje szkolenia specjalistyczne z zakresu medycyny weterynaryjnej, nakierowane na praktyczne aspekty zawodu lekarza weterynarii, a także warsztaty dla lekarzy weterynarii i techników weterynaryjnych. Dzięki współpracy z krajowymi i międzynarodowymi autorytetami, szkolenia charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i cieszą dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Grupa LuxVet będzie ściśle współpracować z założycielami PerfectVet. Nadzór nad programem merytorycznym szkoleń oraz bieżącą działalnością firmy będzie nadal pełnił prof. dr hab. Łukasz Adaszek we współpracy z dr n. wet. Marcinem Garbalem. LuxVet wesprze rozwój oferty programowej szkoleń oraz pozyskiwanie do współpracy nowych ekspertów. Dodatkowo oferta PerfectVet zostanie rozbudowana o kameralne, wysokospecjalistyczne warsztaty, w ramach których uczestnicy będą mogli brać udział w zabiegach operacyjnych. W planach jest także wdrożenie rozwiązań automatyzujących proces zapisów na szkolenia i posprzedażową obsługę klientów, a także stworzenie modułu do prowadzenia warsztatów online.

- Połączenie sił z Grupą LuxVet pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nami rynek. Polscy lekarze weterynarii są bardzo ambitni, chcą stale poszerzać swoją wiedzę na dobrych szkoleniach, ale również chcą pracować w miejscach, w których - dzięki m.in. dostępowi do nowoczesnego sprzętu - będą mogli tę wiedzę wykorzystywać. W tym kontekście PerfectVet i Grupa LuxVet idealnie się uzupełniają. - mówi prof. dr hab. Łukasz Adaszek, jeden z założycieli PerfectVet.

Grupa LuxVet finansuje rozwój wszystkich dołączających do niej przychodni – każdorazowo konsultując zakres tych inwestycji z pracującym na miejscu zespołem. W przypadku VetHouse nacisk położony zostanie na dalsze rozwijanie neurologii, nefrologii, okulistyki oraz dermatologii. Grupa zainwestuje w dodatkowy sprzęt oraz personel – zarówno poprzez szkolenia dla dotychczasowego zespołu, jak i dodatkowe rekrutacje.

Grupa LuxVet to polska platforma integrująca przychodnie i kliniki weterynaryjne. Grupa wspiera ich dalszy rozwój i pomaga rozbudowywać oferty o nowe specjalizacje – finansując zakup sprzętu czy adaptację lokali pod nowe gabinety. Działaniom tym towarzyszą inwestycje w szkolenia zawodowe dla personelu przyłączanych placówek. Zespoły zyskują dodatkowe kompetencje i mogą rozwijać się w nowych obszarach weterynarii – w ramach swojego dotychczasowego miejsca pracy.

- Inwestycja w ludzi, ich rozwój zawodowy oraz poprawę komfortu pracy, jest jednym z fundamentalnych założeń naszej działalności. Bez zaangażowanych zespołów nie będziemy w stanie wprowadzać innowacji czy podnosić standardów w pojedynczej placówce, a co dopiero w całej branży. Mając w Grupie najlepszą weterynaryjną firmę szkoleniową jestem spokojny, że nasza oferta pod tym względem będzie bezkonkurencyjna. Mamy wiele pomysłów jak ją udoskonalać i rozszerzać, ale dzięki pracy profesora Łukasza Adaszka i doktora Marcina Garbala już dziś mamy do zaoferowania naprawdę dużo. Nie tylko naszym pracownikom, ale również wszystkim lekarzom weterynarii, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę. - mówi Piotr Zajączkowski, Prezes Grupy LuxVet.

***

Działalność Grupy LuxVet obejmuje tworzenie własnych szpitali i przychodni oraz integrację podmiotów weterynaryjnych już istniejących na rynku – z szacunkiem dla ich dotychczasowych dokonań. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, Grupa tworzy nową jakość usług weterynaryjnych oraz podnosi standardy pracy w branży.

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management.

www.grupaluxvet.pl

Lubelski VetHouse rozwija się z Grupą LuxVet

10.08.2022

Przychodnia Weterynaryjna VetHouse dołączyła do Grupy LuxVet i rozpoczyna nowy, intensywny etap rozwoju. Szerokie wsparcie i zaangażowanie ze strony nowego inwestora już niedługo zaowocuje nową ofertą medyczną dla pacjentów i doskonaleniem zawodowym dla pracowników.  Placówka zyska między innymi nowy sprzęt do badań neurologicznych, nefrologiczych, okulistycznych oraz wsparcie w promocji dodatkowych inicjatyw realizowanych przez założycieli.

VetHouse Specjalistyczne Centrum Weterynaryjne (ul. Wróbla 66 lok. 2, Lublin) założona została przez lek. wet. Agatę Jankowską i dr n. wet. Marcina Garbala. Placówka świadczy specjalistyczne usługi z zakresu chirurgii, kardiologii, hematologii, nefrologii, okulistyki, neurologii, onkologii, radiologii oraz stomatologii. Posiada w pełni wyposażoną salę operacyjną oraz wysokiej klasy sprzęt do diagnostyki obrazowej, okulistycznej i laboratoryjnej. Przy przychodni rozwijane są również dodatkowe inicjatywy, takie jak Weterynaryjny Bank Krwi dla Zwierząt czy diagnostyka genetyczna chorób odkleszczowych.

- W VetHouse od początku dążymy do tego, aby nasze usługi odpowiadały potrzebom lokalnego rynku, a nawet je wyprzedzały. Stawiamy na specjalizacje i nowoczesne rozwiązania, usprawniające naszą pracę i ułatwiające klientom korzystanie z naszych usług. Dołączając do Grupy LuxVet zyskujemy środki i narzędzia do dalszego rozwoju, na którego zakres mamy decydujący wpływ. - mówi lek. wet. Agata Jankowska, współzałożycielka VetHouse.

Grupa LuxVet finansuje rozwój wszystkich dołączających do niej przychodni – każdorazowo konsultując zakres tych inwestycji z pracującym na miejscu zespołem. W przypadku VetHouse nacisk położony zostanie na dalsze rozwijanie neurologii, nefrologii, okulistyki oraz dermatologii. Grupa zainwestuje w dodatkowy sprzęt oraz personel – zarówno poprzez szkolenia dla dotychczasowego zespołu, jak i dodatkowe rekrutacje.

Ponadto placówka zostanie odciążona w bieżących pracach administracyjno-księgowych oraz zyska wsparcie w zakresie zakupów, obsługi IT oraz marketingu. Grupa zadba również o pracowników, oferując im m.in. prywatną opiekę medyczną oraz system szkoleń opracowany z nastawieniem na budowanie indywidualnych ścieżek kariery.

Specjalną rolę odegra doktor Marcin Garbal, który zostanie jednym z regionalnych liderów Grupy LuxVet.

- Moje spojrzenie na przyszłość weterynarii jest spójne z wizją Zarządu Grupy LuxVet i dlatego ta współpraca będzie wykraczać daleko poza VetHouse. Chcemy aktywnie uczestniczyć w zmianach, które zachodzą obecnie na rynku – w jego integracji, poprawianiu standardów, a przede wszystkim budowaniu sieci placówek referencyjnych, dzięki której będziemy w stanie pomagać naszym pacjentom jeszcze skuteczniej. - dodaje dr n. wet. Marcin Garbal, współzałożyciel i kierownik VetHouse.

Obok integracji istniejących przychodni, Grupa LuxVet będzie budować własne wysokospecjalistyczne kliniki weterynaryjne – potocznie zwane szpitalami. Dzięki temu powstanie sieć referencyjna, w której będą realizowane najbardziej skomplikowane procedury weterynaryjne.

***

Działalność Grupy LuxVet obejmuje tworzenie własnych szpitali i przychodni oraz integrację podmiotów weterynaryjnych już istniejących na rynku – z szacunkiem dla ich dotychczasowych dokonań. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, Grupa tworzy nową jakość usług weterynaryjnych oraz podnosi standardy pracy w branży.

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management.

www.grupaluxvet.pl

Piotr Zajączkowski Prezesem Grupy LuxVet

02.08.2022
Piotr Zajączkowski

Informujemy, że z dniem 28 lipca 2022 r. Prezesem Zarządu Luxvet24 Sp. z o. o. został Piotr Zajączkowski, który jako Partner w funduszu Cornerstone Investment Management, od początku zaangażowany jest w procesy tworzenia i rozwoju Grupy LuxVet.

Piotr Zajączkowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży private equity, zarządzaniu oraz przeprowadzaniu fuzji i przejęć. Kierował wieloma dużymi projektami finansowania strukturalnego, emisjami obligacji korporacyjnych oraz ofertami publicznymi akcji. Zasiadał w składach wielu zarządów i rad nadzorczych, w tym InterCars, Multimedia Polska i Etoto.

Prezes Marcin Halicki, przestaje pełnić dotychczasową rolę, ale będzie dalej wspierać rozwój Grupy LuxVet w Polsce i zagranicą.

- Wspólnie z Marcinem Halickim stworzyliśmy silne fundamenty – pora na kolejny etap rozbudowy firmy. Grupa LuxVet będzie kontynuować rozwój zgodnie z dotychczasową wizją oraz modelem biznesowym. Cieszę się na możliwość jeszcze bliższej współpracy zarówno z zespołem Grupy LuxVet, jak i naszymi obecnymi oraz przyszłymi partnerami w placówkach weterynaryjnych. - powiedział Prezes Piotr Zajączkowski.

***

Działalność Grupy LuxVet obejmuje tworzenie własnych szpitali i przychodni oraz integrację podmiotów weterynaryjnych już istniejących na rynku – z szacunkiem dla ich dotychczasowych dokonań. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, Grupa tworzy nową jakość usług weterynaryjnych oraz podnosi standardy pracy w branży.

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management.

www.grupaluxvet.pl

Gdyński Szpital Weterynaryjny w Grupie LuxVet

18.07.2022

Grupa LuxVet powiększyła się o kolejną placówkę. Na mocy podpisanej umowy dołączył do niej Gdyński Szpital Weterynaryjny lek. wet. Tomasza Brzeskiego. Zgodnie z filozofią działania Grupy, zarówno proces integracji, jak i dalsze funkcjonowanie przychodni, odbywać się będzie w pełnej współpracy z dotychczasowym właścicielem oraz personelem GSWet. Grupa zainwestuje również w rozwój placówki, uruchamiając m.in. usługi rehabilitacji oraz aranżując przestrzeń recepcyjną.  

Gdyński Szpital Weterynaryjny (ul. Kielecka 22, Gdynia) to znana na całym Pomorzu placówka, specjalizująca się w diagnostyce i realizacji skomplikowanych zabiegów ortopedycznych, kardiologii, chirurgii, endoskopii, dermatologii oraz terapiach z zakresu biomedycyny. GSWet posiada własne laboratorium, nowoczesny sprzęt diagnostyczny (w tym weterynaryjny tomograf komputerowy), 2 sale operacyjne oraz nadzorowany całodobowo szpital. Zespół pod kierunkiem lek. wet. Tomasza Brzeskiego opiera leczenie na holistycznym podejściu do pacjentów, zapewniając im wielowymiarową opiekę ambulatoryjną i szpitalną.

- Chcemy wspierać naszych pacjentów na każdym etapie drogi do zdrowia – od profilaktyki i diagnostyki po rekonwalescencję. Dlatego szczególnie zależy nam na rozwoju usług rehabilitacyjnych, które uzupełnią naszą ofertę i sprawią, że pacjenci - zwłaszcza ortopedyczni - otrzymają od nas kompleksową pomoc. Dzięki wsparciu Grupy LuxVet, taki rozwój będzie możliwy. - mówi lek. wet. Tomasz Brzeski, założyciel i kierownik Gdyńskiego Szpitala Weterynaryjnego, Prezes Kaszubsko-Pomorskiej Izby Weterynaryjnej oraz członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Grupa LuxVet zainwestuje w stworzenie gabinetu rehabilitacji, który wyposaży między innymi w bieżnię wodną. W ramach programu wymiany wiedzy wewnątrz Grupy, zoofizjoterapeuci GSWet odbędą szkolenia w warszawskiej Psychodni, która specjalizuje się w rehabilitacji zwierząt z wykorzystaniem tego rodzaju sprzętu.

W najbliższych planach jest również odświeżenie wnętrz placówki, stworzenie nowej recepcji oraz unowocześnienie infrastruktury IT. GSWet zyska wsparcie w zakresie administracji, księgowości, zakupów, obsługi IT oraz marketingu, a pracownicy objęci zostaną prywatną opieką medyczną oraz systemem szkoleń. LuxVet nie będzie ingerował w procedury medyczne.

- Doktor Tomasz Brzeski od ponad 30 lat współtworzy polską weterynarię, jest niekwestionowanym autorytetem oraz liderem w regionie. Mamy ogromny szacunek dla jego dokonań, jak i osiągnięć całego zespołu Gdyńskiego Szpitala Weterynaryjnego. Łączy nas również chęć rozwijania i promowania branży, dlatego tym bardziej cieszę się, że GSWet staje się częścią naszej Grupy. - mówi Marcin Halicki, Prezes Grupy LuxVet.

***

Działalność Grupy LuxVet obejmuje tworzenie własnych szpitali i przychodni oraz integrację podmiotów weterynaryjnych już istniejących na rynku – z szacunkiem dla ich dotychczasowych dokonań. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, Grupa tworzy nową jakość usług weterynaryjnych oraz podnosi standardy pracy w branży.

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management. Prezesem Zarządu jest Marcin Halicki – ekspert zarządzania inwestycjami typu private equity oraz współtwórca sieci Lux Med.

www.grupaluxvet.pl

Wrocławski Vivovet dołączył do Grupy LuxVet

21.06.2022

Umowa między podmiotami podpisana została w maju. Obecnie trwają prace integrujące przychodnię w struktury Grupy, w których szczególny nacisk położono na komunikację z dotychczasowym zespołem Vivovet. W najbliższych planach jest również m.in. stworzenie nowoczesnej przestrzeni recepcyjnej, zatrudnienie osoby odpowiadającej za administrację oraz budowa strony internetowej. Tempo prac wdrożeniowych dostosowane jest do dynamiki placówki.

Przychodnia weterynaryjna Vivovet zlokalizowana jest przy ul. Św. Rity 38 we Wrocławiu-Iwinach. Placówka świadczy szeroki zakres usług leczenia, profilaktyki i pielęgnacji małych zwierząt. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny, własne laboratorium oraz przede wszystkim zespół specjalistów sprawiły, ze Vivovet jest znanym w skali całego kraju ośrodkiem diagnostyki trudnych przypadków weterynaryjnych.

Vivovet jest stosunkowo nową placówką na wrocławskim rynku. Liczymy, że obecność w Grupie LuxVet pomoże nam rozwinąć skrzydła – również dzięki wsparciu administracyjnemu i marketingowemu, które oferuje Grupa. Od początku uczestniczymy we wszystkich procesach integracyjnych i cieszę się, że przebiegają one w atmosferze dialogu oraz w tempie dopasowanym do naszych potrzeb oraz możliwości operacyjnych. - mówi lekarz weterynarii Szymon Rusin, założyciel Vivovet.

Pierwszym widocznym efektem dołączenia do Grupy LuxVet będzie usprawnienie obsługi klienta. W przestrzeni rejestracyjnej powstanie nowoczesne stanowisko recepcyjne. Zespół Vivovet zostanie powiększony o pracownika administracyjnego, który odciąży lekarzy w codziennych czynnościach związanych z obsługą klientów, zamówień czy obiegiem dokumentów. LuxVet zadba także o marketing (m.in. tworząc stronę internetową czy wspierając w działaniach social media), całkowicie przejmie zadania księgowo-administracyjne, a także zapewni kompleksowe wsparcie w zakresie IT, zakupów czy bieżących tematów operacyjnych. Priorytetem jednak będą pracownicy.

Zarówno nam, jak i dotychczasowemu właścicielowi bardzo zależy, aby zapewnić zespołowi Vivovet maksymalny komfort pracy – zarówno na etapie przejściowym, jak i w trakcie późniejszej działalności. Dbamy o to, aby pracownicy od początku mieli jasną wizję tego, co się będzie działo w związku z naszą integracją, a także jak te zmiany wpłyną na ich sytuację. A wpłyną korzystnie. Odciążenie w kwestiach administracyjnych to jedno, ale zadbamy również o szkolenia, zaproponujemy ścieżki kariery oraz zapewnimy dodatkowe benefity pracownicze, takie jak na przykład prywatna opieka medyczna. - mówi Marcin Halicki, Prezes Grupy LuxVet.

Podobnie jak wszystkie placówki dołączające do Grupy Luxvet, Vivovet zachowa swoją dotychczasową nazwę oraz logotyp. Grupa nie będzie również ingerować w stosowane w przychodni procedury medyczne.

***

Działalność Grupy LuxVet obejmuje tworzenie własnych szpitali i przychodni oraz integrację podmiotów weterynaryjnych już istniejących na rynku – z szacunkiem dla ich dotychczasowych dokonań. Współpracując z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, Grupa tworzy nową jakość usług weterynaryjnych oraz podnosi standardy pracy w branży.

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management. Prezesem Zarządu jest Marcin Halicki – ekspert zarządzania inwestycjami typu private equity oraz współtwórca sieci Lux Med.