Pacjent neurologiczny w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Jak sprostać wyzwaniu? Część II

05.06.2023
18:30 – 20:30
Prowadzący

Lek. wet. Katarzyna Wach

Program:

  • Pacjent z zespołem przedsionkowym,
  • Pacjent z atakami padaczkowymi,
  • Pacjent porażony czterokończynowo,
  • Pacjent z niedowładem kończyn miednicznych,
  • Jakie badania dodatkowe zlecić?
  • Jak tworzyć listy diagnoz różnicowych dla objawów neurologicznych?